Cada Vegada hi ha mes co2

Di no al co2

“Hi ha tant de co2 en la atmosfera que respirar en una cituat com Barcelona es equvalent a fumar un paquet de tabac.”

– Iván Garcia Santos

que fem?

Ens importa el medi ambient

Intentem prevenir la contaminacio als bosques.

Excursions

Fem excursions a les montanyes de la zona.

EXPLORA AMB NOSALTRES

Explora el bosques de la zona mentres parlem de la contaminacio

Excurcions per coneixer

Fem excurcions per ensenyar el medi ambient que tenim de protegir